เลือกมือถือ ที่อยากขาย

ระบุสภาพ การใช้งาน

ใส่ข้อมูล ติดต่อ

ส่งของ และรับเงิน

ระบุรายละเอียดมือถือที่คุณต้องการขาย

S9 Plus
Tips

อย่าลืม Reset เครื่อง และลงชื่อออกจาก Apple ID ของคุณก่อนทำการขาย เพื่อ ป้องกันข้อมูลสูญหาย โดยไม่ได้ตั้งใจ

0/6
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์
ความจุของโทรศัพท์
64GB