เลือกมือถือ ที่อยากขาย

ระบุสภาพ การใช้งาน

นัดหมาย ขายสินค้า

เจอกัน ที่นัดพบ

ระบุรายละเอียดมือถือที่คุณต้องการขาย
Note 8
Tips
อย่าลืม Reset เครื่อง และลงชื่อออกจาก Apple ID ของคุณก่อนทำการขาย เพื่อ ป้องกันข้อมูลสูญหาย โดยไม่ได้ตั้งใจ
0/1
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์
ความจุของโทรศัพท์
64GB