เลือกมือถือ ที่อยากขาย

ระบุสภาพ การใช้งาน

ใส่ข้อมูล ติดต่อ

ส่งของ และรับเงิน

ระบุรายละเอียดมือถือที่คุณต้องการขาย

iPhone 6s Plus
Tips

อย่าลืม Reset เครื่อง และลงชื่อออกจาก Apple ID ของคุณก่อนทำการขาย เพื่อ ป้องกันข้อมูลสูญหาย โดยไม่ได้ตั้งใจ

0/6
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์
ความจุของโทรศัพท์
16GB
32GB
64GB
128GB